Category: Байгаль орчны тухай хууль

ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 0

ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдөр Улаанбаатар хот ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хүний эрүүл, аюулгүй амьдрах таатай орчин,...

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ 0

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2003 оны 6 дугаар сарын 20-ний өдөр Улаанбаатар хот ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтлэг үндэслэл 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллага болон...

УС БОХИРДУУЛСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ 0

УС БОХИРДУУЛСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2012 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөрТөрийн ордон, Улаанбаатар хот УС БОХИРДУУЛСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ /”Төрийн мэдээлэл”, 2012 он, №22/ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь иргэн, аж ахуйн нэгж,...

Ойн тухай 0

Ойн тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2012 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр Улаанбаатар хот ОЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ /“Төрийн мэдээлэл”, 2012 он, №22/ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол...

ГАЗРЫН ХЭВЛИЙН ТУХАЙ 0

ГАЗРЫН ХЭВЛИЙН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 1988 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр Улаанбаатар хот ГАЗРЫН ХЭВЛИЙН ТУХАЙ /Энэ хуулийн гарчигт 1994 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр...

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль 0

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 1995 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдөр Улаанбаатар хот БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт Энэ хуулийн зорилт нь хүний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах...

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай 0

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2012 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр Улаанбаатар хот БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ /“Төрийн мэдээлэл”, 2012 он, №22/ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ...

БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ 0

БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2012 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр Улаанбаатар хот БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ...