Category: Үндэсний хөтөлбөрүүд

“УС” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 0

“УС” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ 2010 оны 05 сарын 20 өдөр Дугаар 24 Төрийн ордон, Улаанбаатар хот “Ус” үндэсний хөтөлбөр батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсгийг...

“ЧАЦАРГАНА” ХӨТӨЛБӨР 0

“ЧАЦАРГАНА” ХӨТӨЛБӨР

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ (Чацаргана) 2010 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдөр   Улаанбаатар хот    Дугаар 60 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ...

БАЙГАЛИЙН ГАМШГИЙН АЮУЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 0

БАЙГАЛИЙН ГАМШГИЙН АЮУЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ /Байгалийн гамшгийн аюулыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр/ 1999 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдөр Улаанбаатар хот Дугаар 25 Монгол Улсын төрөөс экологийн талаар баримтлах бодлого болон Засгийн газрын үйл...

ЦАГ АГААРТ ЗОРИУДААР НӨЛӨӨЛӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ 2015 ОН ХҮРТЭЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР 0

ЦАГ АГААРТ ЗОРИУДААР НӨЛӨӨЛӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ 2015 ОН ХҮРТЭЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ЦАГ АГААРТ ЗОРИУДААР НӨЛӨӨЛӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ 2007 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдөр Улаанбаатар хот Дугаар 96 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас...

ОЗОНЫ ҮЕ ДАВХАРГЫГ ХАМГААЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 0

ОЗОНЫ ҮЕ ДАВХАРГЫГ ХАМГААЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ /Озоны үе давхаргыг хамгаалах Үндэсний хөтөлбөр/ 1999 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдөр Улаанбаатар хот Дугаар 129 Озоны үе давхаргыг хамгаалах тухай Венийн конвенци болон Озоны үе...

ОЙН ТУХАЙ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 0

ОЙН ТУХАЙ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ХӨТӨЛБӨР ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Ойн тухай үндэсний хөтөлбөр/ 2001 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр Улаанбаатар хот Дугаар 248 Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: 1. “Ойн тухай үндэсний хөтөлбөр”-ийг хавсралт...

ЦӨЛЖИЛТТЭЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 0

ЦӨЛЖИЛТТЭЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ЦӨЛЖИЛТТЭЙ ТЭМЦЭХ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 2010 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдөр Дугаар 90 Улаанбаатар хот Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: 1. “Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг 1 дүгээр,...

“УДААН ЗАДАРДАГ ОРГАНИК БОХИРДУУЛАГЧИЙН ТУХАЙ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 0

“УДААН ЗАДАРДАГ ОРГАНИК БОХИРДУУЛАГЧИЙН ТУХАЙ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

  МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2014 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр Дугаар 341 Улаанбаатар хот ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ Удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай Стокгольмын конвенцийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ...