images (5)

Ургамлын мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох, БОАЖГазрын дүгнэлт гаргуулахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

№ Бүрдүүлэх материалын жагсаалт 1 Аж ахуйн нэгжийн тухай танилцуулга 2 Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ; 3 Тухайн чиглэлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах мэргэжлийн боловсон хүчин /диплом, cheap nike air max сертификатын хуулбар,...

download (1)

Ойн мэргэжлийн байгууллагын эрх олгоход бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

№ Бүрдүүлэх материалын жагсаалт 1 Аж ахуйн нэгж, Nike Air Max 2016 Femme байгууллагын тухай танилцуулга 2 Аж ахуйн нэгж, Matthew Stafford UGA Jersey байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ; 3 Тухайн чиглэлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд...

12027551_1063394380372556_8836388558321783130_n

Газрын хэвлийн мэргэжлийн байгууллагын эрх олгоход бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

№ Бүрдүүлэх материалын жагсаалт 1 Аж ахуйн нэгжийн тухай танилцуулга 2 Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ; 3 Тухайн чиглэлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах мэргэжлийн боловсон хүчин /диплом, New Balance buty сертификатын хуулбар, Todd...

images (4)

Амьтны мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох, БОАЖГазрын дүгнэлт гаргуулахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт 1 Аж ахуйн нэгжийн тухай танилцуулга 2 Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ; 3 Тухайн чиглэлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах мэргэжлийн боловсон хүчин /диплом, Canotta Caratteristiche сертификатын хуулбар, asics gel lyte...

Монгол Улсын Зам Тээврийн сайдын 2015 оны 10 дугар сарын 2-ны өдрийн 255 дугаар тушаалаар Завхан аймгийн Алдархаан, Идэр, Koop Fjallraven Kanken Яруу сумдын нутаг дэвсгэр дэх Загастайн даваа орчмын авто замын тээврийн хэрэгслийн...

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИ

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2001 оны 11 дүгээр сарын 3-ны өдөр Улаанбаатар хот Дугаар 256 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, “Хүний аюулгүй байдлыг хангах...

ХОГ ХАЯГДЛЫГ БУУРУУЛАХ, ЦУГЛУУЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ, ХАДГАЛАХ, ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ, ЭРГҮҮЛЭН АШИГЛАХ, УСТГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛСЭН БОЛОН ХАЯГДАЛГҮЙ ТЕХНОЛОГИ НЭВТРҮҮЛСЭН ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫГ СУРТАЛЧИЛЖ, УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

ХОГ ХАЯГДЛЫГ БУУРУУЛАХ, ЦУГЛУУЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ, ХАДГАЛАХ, ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ, ЭРГҮҮЛЭН АШИГЛАХ, УСТГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛСЭН БОЛОН ХАЯГДАЛГҮЙ ТЕХНОЛОГИ НЭВТРҮҮЛСЭН ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫГ СУРТАЛЧИЛЖ, УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2015 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр Улаанбаатар хот Дугаар 263 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ Хог хаягдлын тухай хуулийн 21.2-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: 1. “Хог...

“ХОГ ХАЯГДЛЫГ БУУРУУЛАХ ТУХАЙ” ХӨТӨЛБӨР

“ХОГ ХАЯГДЛЫГ БУУРУУЛАХ ТУХАЙ” ХӨТӨЛБӨР

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ /Хог хаягдлыг бууруулах тухай хөтөлбөр/ 1999 оны З дугаар сарын 24-ний өдөр Улаанбаатар хот Дугаар 50 Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь : 1.”Хог хаягдлыг бууруулах тухай хөтөлбөр”-ийг...