Байгаль орчны ерөнхий үнэлгээ, аудитын талаар 0

Байгаль орчны ерөнхий үнэлгээ, аудитын талаар

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийг 2001 оноос эхлэн гаргаж холбогдох материалуудыг архивт хүлээлгэн өгч ажиллаж байна. 2012 оны 05-р сарын 17-нд БОНҮнэлгээний тухай хуулийн 80 гаруй хувь нь шинэчлэгдэн батлагдаж шинээр байгаль...

ГОЛ, МӨРНИЙ УРСАЦ БҮРЭЛДЭХ ЭХ, УСНЫ САН БҮХИЙ ГАЗРЫН ХАМГААЛАЛТЫН БҮС, ОЙН САН БҮХИЙ ГАЗАРТ АШИГТ МАЛТМАЛ ХАЙХ, АШИГЛАХЫГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ 0

ГОЛ, МӨРНИЙ УРСАЦ БҮРЭЛДЭХ ЭХ, УСНЫ САН БҮХИЙ ГАЗРЫН ХАМГААЛАЛТЫН БҮС, ОЙН САН БҮХИЙ ГАЗАРТ АШИГТ МАЛТМАЛ ХАЙХ, АШИГЛАХЫГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2009 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдөр Төрийн ордон, Улаанбаатар хот ГОЛ, МӨРНИЙ УРСАЦ БҮРЭЛДЭХ ЭХ, УСНЫ САН БҮХИЙ ГАЗРЫН ХАМГААЛАЛТЫН БҮС, ОЙН САН БҮХИЙ ГАЗАРТ АШИГТ МАЛТМАЛ ХАЙХ, АШИГЛАХЫГ ХОРИГЛОХ...

ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ОРЧНЫ БҮСИЙН ТУХАЙ 0

ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ОРЧНЫ БҮСИЙН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 1997 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр Улаанбаатар хот ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ОРЧНЫ БҮСИЙН ТУХАЙ 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1. Энэ хуулийн зорилт нь тусгай хамгаалалттай газар нутагт орчны...